Det finnes forskningmessig dokumentasjon om de positive effektene man kan oppnå fra lektiner, og vi har som målsetning å utvikle produkter basert på denne kunnskapen. I tillegg utvikler vi produkter basert på vitaminer/mineraler og fettsyrer, hele tiden med solid grunnforskning som bakgrunn.

Les mer om Lectinect her.