Tertnes møter Larvik – Tertnes

Tertnes møter Larvik

Norges Håndballforbund har i dag foretatt trekningene av semifinalene i sluttspillet. Tertnes møter Larvik.

– Dette var jo som ventet. Vi trekker stort sett Larvik hver gang vi kan trekke de, kommenterer Tertnes-trener Tore Johannessen tørt.

Sluttspillet holdes i år i Drammenshallen, men uten at hjemmelaget er med.

Slik spilles kampene:

 

Fredag 30. april 

Lørdag 1. mai 

13.00 Storhamar – Byåsen

15.00 ØIF Arendal – Fyllingen

17.00 Tertnes – Larvik

19.00 Runar – Elverum

09.00 Bronsefinale Kvinner

10.45 Bronsefinale Menn

12.45 Finale Kvinner

14.45 Finale Menn

Alle kampene fredag samt bronsefinalene sendes på TV2 Sport. Finalene vises på hovedkanalen; TV2.

Odd-Erik Ofstad, Selbu IL                                   (valgt for 2 år)

 

Knut Waage  ble i første styremøte etter årsmøtet valgt som nestleder.

Arbeidsutvalget, AU, har i perioden bestått av leder, nestleder og daglig leder.

Odd-Erik Ofstad har meddelt at han pga. sykdom må stille sin plass til disposisjon.

 

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter .

Styrereferater er sendt Styret, Klubbene, Kontrollkomité og NHF.

 

Kontrollkomiteen

har bestått av Rolf Bjerkebo, Haugaland HK og Tore Drange, Stavanger Håndball.

 

Administrasjon.

Arild Østeby har vært daglig leder i perioden.

Hein Barthold er ansatt med ansvar for marked.

Hein har etter årsmøtet 2009 fått endrede oppgaver. Styret vedtok i styremøte å satse på oppgradering av egne og klubbenes hjemmesider, etter enstemmig ønske fra klubbene og godkjent på årsmøtet.

Etter Håndballtingets vedtak om å satse på Eliteklubbprosjekt, har Hein fått prosjektansvar for prosjektet.

 

Det er avholdt 3 medlemsmøter i perioden, årsmøte / medlemsmøte mai, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte i november og medlemsmøte i januar..

I tillegg er det avholdt møter i forbindelse med Eliteklubbprosjektet, se egen rapport.

 

2.  I perioden har SFH vært representert i følgende utvalg:

 

Styringsgruppe Eliteklubbprosjekt; Rolf Storstrøm og Espen Carlsen

 

Markeds-, Arrangements- og Organisasjonsgruppe, se egen rapport.

 

NHFs Forbundsråd; Rolf Storstrøm

 

NHFs Ledermøte;  Rolf Storstrøm og Arild Østeby

 

Medieutvalg; Espen Carlsen og Arild Østeby, sammen med Per Otto Furuseth og Gunnar Nybø, NHF

 

Landslagsspiller utvalg; Rolf Storstrøm, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen (Larvik HK) og Arild Østeby, sammen med Karl-Arne Johannessen, Per Otto Furuseth og Per Eirik Magnussen, NHF.

 

 

3.   Styrets arbeid

 

Styret har i perioden prioritert følgende arbeidsoppgaver:

 

  Oppfølging web-løsning for www.topphandball.no og klubbenes hjemmesider.

  Utvikle samarbeid med NHF og fordeling av oppgaver mellom NHF og NTH.

       – Sluttspillmodell og øvrige spillemodeller

 – Engasjement fra regionene / NHF sentralt for å styrke Eliteklubbene gjennom                Topphåndballprosjektet, se egen rapport.

 

4.    Web

    

      års-/medlemsmøte og medlemsmøte 02.06. var det enstemmighet om å satse på

      hjemmesiden vår, www.topphandball.no,  og utvikle denne sammen med å samkjøre 

      utviklingen av klubbenes hjemmesider. Utviklingsarbeidet ble lagt ut på anbud, og vi sto

      til slutt igjen med to anbydere, hvor vi valgte å samarbeide med Eyego AS. Hein hadde

      ansvaret for denne prosessen. Kun et par av klubbene har foreløpig ikke meldt seg på 

      100 %, og hjemmesiden har fått meget positiv mottagelse.

      Fremdriften har fulgt en plan, hvor kun siste fase gjenstår; løsning av salg på nettet.

      NTH har engasjert web-redaktør sist høst.    

 

5.      Sportslig 

 

Postenligaen har vært avviklet som dobbel serie, hvor vinnerne ble Seriemestere og fikk plass (kval. for herrene) i neste sesongs Champion League (CL).

De åtte beste klubbene spilte deretter om sluttspillet og kamp om  E-cup plass for neste sesong.

 

Larvik var suverene på damesiden, og vant Postenligaen og NM. Sluttspill avgjøres1. mai. Byåsen ble nr. 2 og Storhamar tok bronse i Eliteserien.

 

Gjerpen og Njård rykket ned, mens Flint og Sola blir ”nye” i Postenligaen kommende sesong. Gjøvik / Vardal spiller kval. mot Fredrikstad om siste plass i Postenligaen.

 

På herresiden vant Drammen Postenligaen, mens Elverum tok sølv foran Runar.

Elverum  vant Cupen, da de slo Drammen i finalen.

Haugaland og Bodø rykket ned, mens nyopprykkede kommende sesong er Viking og Vålerenga. Sandefjord spiller kval. mot Oppsal om siste plassen i Postenligaen.

 

Larvik skal spille CL kommende sesong. Byåsen og Drammen skal prøve å kvalifisere seg for CL, lykkes ikke det spiller de i EHF-cupen.

I Cupwinner cupen er Elverum og Storhamar (pga innbyrdes best i Postenligaen av semifinaletaperne – finalistene er kvalifisert til høyere rangert E-cup) kvalifisert.

 Videre E-cup deltagelse avgjøres i forbindelse med Sluttspill.

 

Lengst av våre lag i denne sesongs E-cuper kom Larvik  som ble slått ut av Viborg i CLs semifinale, bortetap med seks mål, hjemmeseier med ett mål.

 

Årets spillere, Årets lag, årets nykommere, årets arrangører, årets dommere og årets håndballprofil er blitt kåret av Postenligaens spillere, se eget vedlegg.

Utmerkelsene blir delt ut i forbindelse med Sluttspill avslutningen i Drammen, under felles bankett. Dette var et meget populært tiltak forrige sesong og bør fortsette.

 

6.   Publikum / TV

 

Publikumsinteressen har hatt en liten  økning på herresiden, og en svak nedgang for damene. Bodø HK har hatt et snitt på over 2055 tilskuere, Drammen 1081. Hos damene er det Larvik, 1074, og Byåsen, 1055  som har mer enn tusen tilskuere i snitt.

Fremdeles mener en del av klubbene at søndagskamper vil kunne øke tilskuertallene.

 

7.   Eliteserielisens

 

Samtlige klubber fikk Eliteserielisens, men Gjerpen og Bodø ble fratatt 3 poeng.

 

8.   Marked

 

Sist sesong hadde vi følgende felles sponsorer; Posten (Postenligaen) og Norsk Tipping som bidrar med penger, samt VG med barter-avtale.

 

Det er NHF som fortsatt har hatt eierskap til våre felles markedsavtaler, dette gir oss garantert min. kr 2.100.000,- pr. sesong, i tillegg til kr 1.500.000,- pr. sesong for Postenliganavnet.

 

Det arbeides med ytterligere felles markedsavtaler gjennom Toppklubbprosjektet, se egen rapport.

 

9.   Regnskap/økonomi

 

Regnskapet for 2009 viser at driften har gått i pluss med  kr  21.945,08   mot budsjettert  overskudd kr 30.000,-.

 

Styret besluttet, etter enstemmig ønske fra klubbene å satse på web, uten at dette var budsjettert. Dette, sammen med satsingen på Toppklubbprosjektet har påvirket regnskapet, både utgifter og inntekter.

 

10. Samarbeid NHF

 

Toppklubbprosjektet har vært i regi av Styringsgruppe, som har bestått av  to fra Forbundsstyret, to fra Regionene, to fra NTH og en fra adm. i NHF.

Utvalgene har hatt litt forskjellig sammensetning, se egen rapport.  

 

NTH har fortsatt, i samarbeid med NHF, styringen av Postenligaen, NM og E-cup bistand.

GTP-arbeidet har vært lidende pga bruken av landslagsspillerne, ut over de internasjonale datoene. Dette er en del av arbeidet med Eierskap landslagsspillere.

Det er også noe uenighet om hvordan NM og Sluttspill skal være i fremtiden.

Vil være tema på medlemsmøte 30.04.

 

Tre store, tunge samarbeidsprosjekter er påbegynt; Medieavtale, Eierskap landslagsspillere og Rammeavtale. Disse arbeidene er i sluttfase.

 

Før sesongstart sist høst var klubbene lovet intervjuvegg til samtlige arenaer.

Dette arbeidet ble til dels sterkt forsinket.

Klubbene har nå fått intervjuvegg med egne og felles sponsorer, som er positivt.

 

Online føring fra kampene har vært stort sett bra, men av og til har det vært problemer.

Klubbene har vært med på ”Sideline-prosjekt” hvor samtlige kamper tas opp på video og legges på felles server, og er tilgjengelig for samtlige av klubbene og dommeren, noe som gjør at dommerne kan evaluere sine prestasjoner og trenerne det samme for egne og andre lag.. Om dette skal fortsette, noe som er sterkt ønskelig fra flertallet av trenere, skal vurderes mot pris, og at alle klubbene gjør sin del av jobben; tar opp video og laster det ned til felles server.

 

11. Diverse

 

  

Vi har siden 01.07.05 hatt avtale med MMI / Synovate om medieovervåkning, noe som fortsetter. Vi er fremdeles i dialog for også få tallene fra TV2 Sport, noe som hittil ikke har vært tilgjengelig.  

 

 

 

                                                     Drammen, 21. april 2010

 

  Espen Carlsen (sign.)                          Rolf Storstrøm (sign.)               Knut Waage (sign.)

 

  Sevald Høye (sign.)                            Berit Fevang Eriksen (sign.)    Odd-Erik Ofstad (sign.)

 

Arild Østeby (sign.)