Flere tilskuere – Tertnes

Flere tilskuere

Tertnes har en økning på 23,8% så langt etter de to første hjemmekampene sammenliknet med snittet forrige sesong. Det betyr  Målet er likevel

De 24 klubbene i Norsk Topphåndball opplever samlet en positiv utvikling i publikumstallene.

8 av 12 damelag har startet bedre enn sitt eget snitt forrige sesong.
10 av 12 herrelag har startet bedre enn sitt eget snitt forrige sesong.

Lagene som rykket opp fra 1.divisjon før denne sesongen har naturlig nok hatt den prosentvis største økningen. Men også for flere av de øvrige klubbene er publikumstallene i de første hjemmekampene positive, om man setter dem opp mot fjorårets snitt.

 

Norsk Topphåndball har en målsetting om å doble tilskuertallene i løpet av en treårsperiode. Selv om det er tidlig i sesongen 2010/2011, er disse tallene positiv lesning i så måte.

Høyeste snitt pr nå er forøvrig Byåsen (1168 tilskuere pr hjemmekamp) og Drammen (1150).