Gossé med ny jobb – Tertnes

Gossé med ny jobb

Tertnes-spiller Linn Gosse (bildet) er hentet inn for å hjelpe til i administrasjonen til Norges Håndballforbund Region Vest. I første omgang er det tegnet avtale om en 50 % stilling frem til 1. mars, med arbeidsområde innenfor kampadministrasjon.

Etter at Ingrid Gimmestad gikk over i nytt arbeid 1. november, har Torleif Landa blitt hentet inn på fulltid, foreløpig frem til 30. april. Det jobbes også med å få på plass en midlertidig løsning på Regionskontoret i Førde, med tanke på oppgaveløsningen i inneværende sesong. Sannsynligvis er dette på plass i løpet av kort tid.

– Linn går inn og hjelper oss med oppgaver rundt kampadministrasjon, som blant annet registrering av kampprotokoller, statistikk for 2.- og 3.divisjon og lisenskontroller. Da vi den siste tiden har vært litt knapt med folk i Organisasjon grunnet sykemeldinger og Ingrids avgang, ber vi om forståelse for at saksbehandlingen har tatt noe lengre tid. På sikt er målet å opprettholdet servicen til våre brukere, sier Siv Trones som er seksjonsleder i Organisasjon.

Linn vil som utgangspunkt jobbe tirsdag og torsdag, samt halve onsdag eller fredag.

(Tertnes)