Sponsing, alene, er mediekanal nummer tre – Tertnes

Sponsing, alene, er mediekanal nummer tre

Dagspresse er fortsatt kanal nummer én, etterfulgt av Internett. Dernest følger sponsing.

Sammen med event, rykker derimot sponsing forbi Internett og inntar plassen som mediekanal nummer to – kun slått av dagspresse.

Dette kom frem på SPOT i forrige uke, da IRM ved Magnus Anshelm snakket om sponsing og event i den totale marketingmixen: ”Hvordan fordeler markedskronene seg?”

Spons og event tar markedsandeler
Mens totalmarkedet for 2011 forventes å øke med drøyt 4%, forventes sponsing å øke med 6,6% og event med over 9%. Dette tilsvarer en markedsandel for spons på 15,3% og en markedsandel for event på 7,2%. TV på sin side har en markedsandel på 13,2%.
For 2012 forventer IRM en vekst i totalmarkedet på 1,4%. Både spons og event forventes å øke mer enn markedet, med henholdvsis 3,6% på spons og 4,9% på event. Denne økningen fører til at spons og event tar markedsandeler; spons vil få en markedsandel på 15,5% og event vil havne på 7,4%.

Spons og event større enn dagspresse?
Dagspresse har i en årrekke vært den største kanalen i markedet. Slår prognosene til IRM til, vil spons og event til sammen, ha større markedsandel enn dagspresse i 2012 – og dermed være den største kanalen.

Se tallene fra IRM som Anshelm presenterte på SPOT, HER
Spons-tallene er levert av Sponsor Insight.