Sponsing, alene, er mediekanal nummer tre

Dagspresse er fortsatt kanal nummer én, etterfulgt av Internett. Dernest følger sponsing.

Sammen med event, rykker derimot sponsing forbi Internett og inntar plassen som mediekanal nummer to – kun slått av dagspresse.

Dette kom frem på SPOT i forrige uke, da IRM ved Magnus Anshelm snakket om sponsing og event i den totale marketingmixen: ”Hvordan fordeler markedskronene seg?”

Spons og event tar markedsandeler
Mens totalmarkedet for 2011 forventes å øke med drøyt 4%, forventes sponsing å øke med 6,6% og event med over 9%. Dette tilsvarer en markedsandel for spons på 15,3% og en markedsandel for event på 7,2%. TV på sin side har en markedsandel på 13,2%.
For 2012 forventer IRM en vekst i totalmarkedet på 1,4%. Både spons og event forventes å øke mer enn markedet, med henholdvsis 3,6% på spons og 4,9% på event. Denne økningen fører til at spons og event tar markedsandeler; spons vil få en markedsandel på 15,5% og event vil havne på 7,4%.

Spons og event større enn dagspresse?
Dagspresse har i en årrekke vært den største kanalen i markedet. Slår prognosene til IRM til, vil spons og event til sammen, ha større markedsandel enn dagspresse i 2012 – og dermed være den største kanalen.

Se tallene fra IRM som Anshelm presenterte på SPOT, HER
Spons-tallene er levert av Sponsor Insight.