Et gull til hele Håndball-Bergen – Tertnes

Et gull til hele Håndball-Bergen

Norgesmesterskapet som Tertnes vant i helgen, har de vunnet på vegne av og sammen med resten av Håndball-Bergen.

Tertnes har nemlig og skal også i fortsettelsen ha en lokal forankring på spillerstallen sin. Da er det viktig at det jobbes godt også i de andre bergensklubbene. Dette vil Tertnes gjerne også være med å stimulere.

Tertnes er et bylag og når laget nå vinner NM er det med bakgrunn i at alle gode krefter i byen har  jobbet godt sammen mot et felles mål. Juniorlaget består nemlig av spillere med tidligere klubbtilhørighet fra en rekke av de lokale klubbene. Det kan nevnes Stine Skogrand fra Fyllingen, Maren Roll Lied fra Fana, Cecilie Rasmussen, Madeleine Hilby og Julie Lygren fra Årstad, Marie Daviden fra Salhus, og eksemplene er enda flere. Slik er det også på elitelaget.

Tertnes har i dag samarbeidsavtaler med flere klubber i regionen, og ønsker å bygge videre på dette samarbeidet og utvide det til ytterligere klubber i bergensområdet.
– Vi har tro på at den samlede kompetanse klubbene besitter vil bringe håndballen i Bergen videre. Tertnes kan også gjennom sitt arbeide bidra med kompetanse fra sitt nettverk. Herunder kompetanse på trenersiden, spillersiden og ledersiden. Fundamentet for den fremtidige satsingen finner vi i dagens talenter i bergensområdet. Når talentet er stort nok og ambisjonene større enn det moderklubben kan gi, mener vi det er riktig å la spillerne få sjansen på et høyere nivå. Vi ønsker å skape moderklubber som er stolte av å få frem eliteseriespillere til Tertnes. Da er det også viktig at moderklubbene føler de har fått noe fra Tertnes på et tidligere stadium, og det er nettopp det vi ønsker å gi. Tertnes skal være synlig og bidra aktivt med sin kompetanse i dette talentarbeidet, uttaler en engasjert Lars Riis Ellingsen.

Tertnes har i alle år vært avhengig av klubbene i regionen og vil fortsatt være det.
– Vi ønsker å være regionens ”redskap” eller ”spydspiss” på damesiden for fremtidig suksess og vi håper at de unge utøverne lar seg inspirere og arbeide hardt for å nå helt til topps i den norske eliteserien, sier Riis Ellingsen og legger til at han mer enn gjerne deler Norgesmesterskapet med resten av regionen.
– Det har alle trener, spillere og ledere som legger ned masse frivillig arbeid for å nå målene virkelig fortjent, avslutter han.