Tertnes tildelt eliteserielisens for 2014/15 – Tertnes

Tertnes tildelt eliteserielisens for 2014/15

Norges Håndballforbund har i dag offentliggjort hvilke eliteserieklubber som har fått tildelt «Lisens uten anmerkninger» for sesongen 2014/15, og vi er stolte over å kunne fortelle at Tertnes Håndball Elite er en av disse klubbene. Foreløpig er det totalt 10 klubber (5 på damesiden og 5 på herresiden) som har fått lisens, mens resten av klubbene ennå vil måtte vente på NHFs beslutning.

I tildelingsbrevet fra NHF står det blant annet:
Økonomi er fortsatt et bærende element i Eliteserielisensordningen, og det eneste området som isolert sett kan påvirke lisensstatusen. Den økonomiske situasjonen sett under ett er i en positiv utvikling i forhold til i fjoråret.