Årsmøte tirsdag 24. mars – Tertnes

Årsmøte tirsdag 24. mars

Årsmøte 2015 – Tertnes Håndball Elite

Årsmøte i Tertnes Håndball Elite avholdes tirsdag 24. mars 2015 kl. 20:00 i Tertnes Idrettslags Klubbhus, møterom 1.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Grete Knudsen innen fredag 13. mars 2015 på e-mail: grete@knudsenraad.no.

Saksliste
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
2. Merknader til innkalling og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap 2014
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett 2015
8. Valg

Foto: John Vint