Tildelt eliteserielisens uten anmerkning – Tertnes

Tildelt eliteserielisens uten anmerkning

Tertnes Håndball Elite har i dag mottatt brev fra Norges Håndballforbund med bekreftelse om at klubben får lisens uten anmerkning for sesongen 2015/16.

NHF skriver:

Tildeling av eliteserielisens 2015/2016
I henhold til NHFs Lov § 7-5 og § 7-6 har Norges Håndballforbund behandlet søknaden om eliteserielisens for sesongen 2015/2016 med følgende resultat:

Lisens uten anmerkning

NHF påpeker at klubben for 3.år på rad har negativt driftsresultat, og nå har negativ egenkapital. Dette samtidig med at klubbens omsetning nær er halvert siste 3 år. NHF er overbevist om at klubben tar tak i situasjonen med hensyn til å trygge videre drift.

Tertnes Håndball Elite er selvsagt svært tilfreds med tildelingen. Det er ingen tvil om at facebook-aksjonen som kom i stand på privat initiativ i vinter, har vært en medvirkende årsak til at klubben oppfylte de økonomiske lisenskravene. Alle i og rundt klubben er derfor svært takknemlig overfor hver og en som bidro med støtte til aksjonen, i tillegg til alle våre faste støttespillere, som bidrar med betydelige beløp gjennom hele sesongen. Styret og administrasjonen i Tertnes jobber nå hardt for å sørge for et godt og solid fundament som skal bedre den økonomiske situasjonen som klubben har vært i de 3 siste årene.

Foto: John Vint