Informasjon om parkering ved Haukelandshallen – Tertnes

Informasjon om parkering ved Haukelandshallen

Vi gjør oppmerksom på at kommunen nå har innført boligsoneparkering på Kronstad. Området rundt Haukelandhallen kommer under sone 26.

Følgende informasjon finnes på kommunens hjemmeside pr. 31. august:

Besøksparkering i sone 25, 26, og 27
Besøksparkering kr.10,- per. time, kr 150.- per døgn kan om kort tid kjøpes på parkeringsautomat i sone 25, 26 og 27.

Automatene er plassert på følgende steder
St. Olavs vei ved Haukelandshallen
Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
Vognstølen ved Landåssvingen

Besøksparkering kan også kjøpes på Bergen kommune sin parkerings-APP «Parkering i Bergen».

Forøvrig gjør vi oppmerksom på at Tertnes Håndball Elite har ingenting med parkeringsavgiften ved Gimle skole å gjøre; dette er det FAU ved Gimle skole som står for.