Lisens uten anmerkning – Tertnes

Lisens uten anmerkning

Tertnes har i dag fått brev fra NHF om at klubben i første tildelingsrunde har fått tildelt lisens uten anmerkning.

NHF skriver:

Tildeling av eliteserielisens 2016/2017
I henhold til NHFs Lov § 24(6) har Norges Håndballforbund behandlet søknaden om eliteserielisens for sesongen 2016/2017 med følgende resultat:

Lisens uten anmerkning

NHF anerkjenner klubbens jobb for å bringe økonomien i balanse. Klubben er fortsatt i en sårbar økonomisk situasjon, og det er fortsatt viktig med en stram økonomistyring.

Tertnes Håndball Elite er selvsagt svært tilfreds med tildelingen, og vi kan bekrefte at det jobbes iherdig for å sørge for et godt og solid fundament som skal bedre den økonomiske situasjonen som klubben har vært i de 4 siste årene. Ved å levere et positivt resultat for regnskapsåret 2015, viser det at klubben er på riktig vei.

Etter det vi kjenner til er det foreløpig 12 av 24 klubber som er tildelt lisens uten anmerkning; hvem de andre klubbene er, offentliggjør NHF på www.handball.no onsdag 8. juni.