Årsmøte Tertnes Håndball Elite – Tertnes

Årsmøte Tertnes Håndball Elite

Tertnes Håndball Elite har avholdt sitt årsmøte og dette resulterte blant annet i at klubben har fått ny styreleder.

Det nye styret er:
Styreleder Hege Bjørdal (ny)
Styremedlem Fred Solberg (styreleder i fjor, nå valgt inn som styremedlem)
Styremedlem Bente Sterk-Hansen Torstad (gjenvalgt)
Styremedlem Rolf Ellingsen (ny)
Styremedlem Jarle Asheim (ikke på valg)
Varamedlem Edmund Lie (ikke på valg)

Nyvalgt styreleder Hege Bjørdal, som til daglig er kundeservicesjef i Berendsen, sier følgende:
– Jeg er stolt, ydmyk og veldig spent på vervet som styreleder i Tertnes Håndball Elite og takker stort for tilliten jeg har fått. Det er tydelig at de som allerede er i klubben har en genuin interesse for at Tertnes skal bli best på alle måter, og jeg skal gjøre mitt beste for å innfri deres forventninger. Ser frem til å lære Tertnes og håndballmiljøet å kjenne.

Når det gjelder resultatet for 2016 ble det et overskudd på knapt kr 100 000. Det betyr at klubben er i god rute med tanke på NHFs krav om positiv egenkapital pr. 31.12.2018.

Avtroppende styremedlemmer, Rune Tertnæs og Geir Flaa, ble takket for innsatsen og fikk overrakt blomster. I tillegg ble Geir Flaa tildelt Tertnes Idrettslags hederstegn i bronse for mange års innsats for idrettslaget, både for håndball- og fotballgruppene, samt hovedalliansen.