Årsmøte for Tertnes Håndball Elite – Tertnes

Årsmøte for Tertnes Håndball Elite

Mandag 12. mars kl. 19:00 blir det avholdt årsmøte for Tertnes Håndball Elite i Tertnes Klubbhus, møterom 1.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styreleder Hege Bjørdal innen mandag 26. februar 2018 på e-mail hebj@berendsen.no.

Saksliste
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
2. Merknader til innkalling og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap 2017
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett 2018
8. Valg

Foto: John Vint