Årsmøte 2018 avholdt – Tertnes

Årsmøte 2018 avholdt

Årsmøte 2018 er avholdt, og nytt styre for Tertnes Håndball Elite er på plass.

Det nye styret er:
Styreleder Fred Morten Solberg
Styremedlem Rolf Ellingsen (ikke på valg)
Styremedlem Bente Sterk-Hansen Torstad (gjenvalg)
Harald Stegen (ny)
Trond Leganger (ny)

Fred Morten Solberg er dermed tilbake som styreleder etter ett år som styremedlem. Avtroppende styreleder, Hege Bjørdal, styremedlem Jarle Asheim og varamedlem Edmund Lie ble takket for innsatsen for klubben.

Når det gjelder resultatet for 2017 ble det et lite overskudd på i underkant av kr 15 000, noe som betyr at klubbens egenkapital fortsatt øker, om enn med et lite beløp dette året.

Foto: Njål Arnar Johansen