Årsmøte for Tertnes Håndball Elite – Tertnes

Årsmøte for Tertnes Håndball Elite

Torsdag 21. mars kl. 19:00 blir det avholdt årsmøte for Tertnes Håndball Elite i Tertnes Klubbhus, møterom 1.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styreleder Fred Morten Solberg innen torsdag 7. mars 2019 på e-mail fred@fredaen.no.

Saksliste
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
2. Merknader til innkalling og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap 2018
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett 2019
8. Valg