Tertnes permitterer – Tertnes

Tertnes permitterer

Mandag kveld ble det sendt ut permitteringsvarsel til alle klubbens ansatte.

Bakgrunnen er situasjonen som er oppstått i kjølvannet av tiltakene som er iverksatt for å begrense covid-19 smitte.

Dette medfører at de økonomiske rammebetingelsene er svært usikre i tiden som kommer. Vi har måttet avlyse inntektsbringende aktiviteter, likviditeten vår er truet, og vi kjenner på stor usikkerhet om hvorvidt vi kan ha en fortsatt forsvarlig drift i en allerede anstrengt klubbøkonomi hvis vi ikke tar grep nå.

Det er derfor helt nødvendig å iverksette tiltak for å sikre klubbens videre aktivitet, og av den grunn har styret i Tertnes Håndball Elite besluttet å permittere alle ansatte. Dette innebærer at samtlige 17 spillere, hovedtrener og assistenttrener, samt daglig leder, er 50% permittert fra 24. mars og ut det som regnes som 2019/20 sesongen (til og med 31. mai).

Vi er lei oss for situasjonen vi har kommet i. Men klubben står samlet, og spillere og trenere berømmes for å vise stor forståelse for situasjonen. Vi skal være godt forberedt til klubbaktiviteten kan starte opp igjen for fullt.

For mer informasjon, kontakt:

  • Daglig leder Marit Brox (tlf. 41 44 90 34)
  • Spillerrepresentant Kristin Nørstebø (tlf. 93 44 18 09)
  • Spillerrepresentant Eva Erdal Moen (tlf. 46 90 99 58)