Et skritt nærmere… – Tertnes

Et skritt nærmere…

Etter 2 måneder uten organisert håndballaktivitet, kom beskjeden vi har ventet på: Vi kan igjen starte opp med håndballtrening!

Følgende informasjon gjelder for all håndballaktivitet:

  • Det kan organiseres trening og idrettsaktivitet for grupper på inntil 20 personer med én meters avstand.
  • Det er lov å kaste ball til hverandre under trening.
  • God håndhygiene før og etter hver trening er viktig, og også baller og annet utstyr skal vaskes.
  • Alle klubber skal respektere de øvrige retningslinjene fra Helsedirektoratet som er gitt for gjennomføring av idrettsaktivitet.
  • Den nasjonale dugnaden for å bekjempe koronaviruset skal være hovedprioritet.

For Tertnes, som for alle andre håndballklubber, er dette gode nyheter. Selv om spillerne våre har vært kreative i treningsarbeidet og har fått gjennomført god og grundig fysisk trening i denne perioden, er vi selvsagt glade for igjen å kunne samle hele spillergruppen til håndballaktivitet.

Men selv om håndballtreningen kan starte opp umiddelbart, må vi som er avhengige av å få tildelt treningstid i kommunale haller, fortsatt vente. Mens vi registrerer at haller i Oslo kommune allerede var åpen for aktivitet i dag (mandag), kan det først på tirsdag forventes en politisk beslutning om hvordan aktiviteten i Bergens kommunale idrettshaller skal reguleres frem til sommeren. Deretter skal det gjøres en vurdering for hver hall. Så i mellomtiden venter vi da…