Viktig informasjon til publikum om hjemmekampene – Tertnes

Viktig informasjon til publikum om hjemmekampene

Før en kommer på Tertnes-kamp i Åsane Arena, kan det være nyttig å lese gjennom denne informasjonen:

Åsane Arena er like ved siden av Vestlandshallen på Myrdal, bak Horisont kjøpesenter. Det er fortsatt byggeplass rundt hallen, og det er derfor viktig at en benytter gangveien som anvist. Det er innkjøring forbudt til hallen, og parkering finnes i området ved kjøpesentrene.

Det vil fra dagens kamp være et enkelt kiosksalg ved inngangspartiet til hallen, og vi ber om at alle opprettholder 1-metersregel også i kioskkøen.

  • Åsane Arena åpner for publikum en time før kampstart.
  • Billettsalget skjer utelukkende via Tertnes-appen og det er kun elektroniske billetter som kan benyttes (altså ikke billettsalg i døren). Hver tilskuer må ha EGEN billett registrert i eget navn på egen telefon (pga. evt. smittesporing).
  • Har du flere sesongkort knyttet til din bruker (eller flere billetter som vinner av konkurranse el .lign.), skal billetten overføres i appen til den/de som skal benytte sesongkortet/billetten innen fremvisning for scanning.
  • Ved kjøp av billetter til medfølgende barn, kan priskategori «Familie v+b» (en voksen og et barn)/»Familie v+b+b» (en voksen og to barn) benyttes.
  • Barn under 15 år som har appen på egen telefon, men ikke kan betale med VIPPS, kan få overført billetten av voksen. Den voksne kjøper den først på sin bruker, og så benyttes overfør-funksjonen i appen. Dette forutsettes at den voksne selv ikke skal delta på kamparrangementet.
  • Alle billettene er knyttet opp mot salkartet i hallen, og tilskuerne må benytte setet en har fått tildelt. Felt A er like til høyre for inngangen til hallen, mens felt D og C er bak innbytterbenkene.
  • Det skal opprettholdes én (1) meters avstand mellom ALLE tilskuere på tribunen, noe som betyr at det skal være to seter ledig mellom hver tilskuer på begge sider, og et sete ledig foran og bak. NHF har poengtert at 1-metersregelen også gjelder for familie, og vi ber om at publikum respekterer dette.
  • Ingen fri- eller fordelskort, uansett kortutsteder, vil bli akseptert som adgangstegn.
  • Dersom du ikke føler deg i form skal du IKKE besøke Åsane Arena. Om man har vært i utlandet eller er i karantene skal man selvsagt heller ikke besøke hallen.
  • For øvrig henstiller vi publikum til å sørge for god håndhygiene og å følge de instrukser og anvisninger som gis av kampfunksjonærene.
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2020-08-25-kl.-08.31.24-1024x724.png