Tertnesjentene tar krafttak mot kreft – Tertnes

Tertnesjentene tar krafttak mot kreft

Vi støtter Kreftforeningens arbeid med digital bøsse – vær med og gi din støtte, du også!

Krafttak mot kreft foregår fra 6. til 14. mars i 2021. Normalt besøker nærmere 20 000 bøssebærere norske husstander for å samle inn penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft. En stor andel av bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.

Pga. smittesituasjonen i landet får er det ikke mulig å gjennomføre innsamling med bøsse dør til dør, derfor er det ekstra viktig med masse digitalt engasjement i år. Dette ønsker Tertnes Håndball Elite og bidra til, og vi har derfor opprettet vår egen digitale bøsse.

Litt om årets tema:

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene.

Kreftforeningen ønsker med Krafttak mot kreft 2021 å bidra til å endre denne alvorlige situasjonen. Pengene som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. For mer info se: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/om-krafttak-mot-kreft/