Kontinuitet i Tertnes-styret – Tertnes

Kontinuitet i Tertnes-styret

Årsmøtet 2021 for Tertnes Håndball Elite ble avholdt torsdag 25. mars. Alle styremedlemmer fortsetter i minst ett år til, dermed beholder vi kontinuiteten i styrearbeidet. I tillegg har vi utvidet med et ekstra styremedlem som vil få arrangement som sitt hovedarbeidsområde.

Styresammensetningen kommende år blir dermed:

Styreleder Fred Morten Solberg
Styremedlem Rolf Ellingsen (økonomi)
Styremedlem Terje Haugstvedt (sport)
Styremedlem Nina Eknes (sport)
Styremedlem Oskar Rosnes (marked)
Styremedlem Øyvind Lasse Høysæter (app, teknisk support)
Styremedlem Eva Kristin Wedøe (arrangement – ny i styret)

2020 var et tøft og uforutsigbart år på mange måter. Men god økonomisk styring, generelt lavere kostnadsnivå (pga. lavere aktivitet), samt ekstratiltak som lotterier og supporterstøtte, bidro samlet til et lite overskudd og positivt resultat på ca. 150 000.

Med et motivert, dedikert og arbeidsvillig styre, er målet å ta nye steg og utvikle klubben videre på alle arbeidsområder!