Tildelt elitelisens for 2021/22 – Tertnes

Tildelt elitelisens for 2021/22

Det var som forventet, men likevel betryggende å få bekreftet fra Elitelisensnemda (ELN) at Tertnes Håndball Elite er tildelt elitelisens i grønn kategori for sesongen 2021/22.

ELN skriver blant annet følgende i sin vurdering av Tertnes:

  • Klubben har levert fullstendig dokumentasjon til rett tid.
  • Regnskapet for 2020 viser et overskudd som styrker positiv egenkapital.
  • Budsjettet for 2021 viser forventede økte inntekter og kostnader sammenliknet med 2020 med et lite forventet overskudd.

Det er ingen selvfølge for klubbene i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon å få tildelt elitelisens i grønn kategori. Om klubbene ikke kan vise til positiv egenkapital, eller ikke leverer på en eller flere av de andre kriteriene som er satt, vil en kunne havne i gul eller rød kategori. De ulike kategoriene forklares på følgende måte:

• Grønn kategori: Klubben har oppfylt alle krav til lisens.
• Gul kategori: Klubben har positiv egenkapital, men én eller flere mangler iht. lisensreglementet.
• Rød kategori: Klubben har én eller flere alvorlige mangler iht. lisensreglementet, herunder negativ egenkapital.
• Nedrykk: Overtredelser av elitelisensreglementet er av en karakter som tilsier at klubben ikke får lisens i den divisjon den er sportslig kvalifisert for. En klubb kan ikke samlet sett rykke ned mer enn en divisjon i forhold til den divisjonen klubben er sportslig kvalifisert for (klubber som rykker ned grunnet plassering på tabell, vil ikke påføres ytterligere nedrykk).
• Tap av lisens: Klubben kvalifiserer ikke til lisens som følge av alvorlige brudd på norsk lov, idrettens lov og reglement samt elitelisensreglementet
Klubben kan flyttes mellom kategoriene dersom klubbens utvikling tilsier dette.

Følg lenken for å se hvilke andre klubber som har fått tildelt elitelisens; de fleste i grønn kategori, men også noen i gul og rød kategori. Listen oppdateres fortløpende.