Årsmøte Tertnes Håndball Elite – Tertnes

Årsmøte Tertnes Håndball Elite

Det vil bli avholdt årsmøte for Tertnes Håndball Elite torsdag 24. mars 2022 kl. 18:30.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styreleder Fred Morten Solberg innen torsdag 10. mars 2022 på e-post (fred@fredaen.no).

Saksliste
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
2. Merknader til innkalling og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap 2021
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett 2022
8. Valg