Tildelt elitelisens for 2022/23-sesongen – Tertnes

Tildelt elitelisens for 2022/23-sesongen

Elitelisensnemda (ELN) har nå bekreftet at Tertnes Håndball Elite er tildelt elitelisens i grønn kategori for sesongen 2023/23.

Dette betyr at handlingsplaner, anlegg og økonomistyring er i henhold til de standarder NHF setter til øverste lisenskategori.

Det er ingen selvfølge for klubbene i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon å få tildelt elitelisens i grønn kategori. Om klubbene ikke kan vise til positiv egenkapital, eller ikke leverer på en eller flere av de andre kriteriene som er satt, vil en kunne bli forflyttet til gul eller rød kategori. De ulike kategoriene forklares på følgende måte:

• Grønn kategori: Klubben har oppfylt alle krav til lisens.

En klubb som skal kunne få grønn kategori må ha ivaretatt:

  • Alle deler av elitelisensreglementet.
  • Overholdelse av alle gitte frister for rapportering og innhold i rapporteringen i foregående periode.
  • Alle pålegg som kommer av norsk lov, og som alle organisasjoner er forpliktet til å overholde.
  • NIFs/NHFs lov, herunder at alle formaliteter ifm årsmøtet og valg er ivaretatt.

• Gul kategori: Klubben har positiv egenkapital, men én eller flere mangler iht. lisensreglementet.

• Rød kategori: Klubben har én eller flere mangler iht. lisensreglementet, herunder negativ egenkapital.

• Nedrykk: Overtredelser av elitelisensreglementet er av en karakter som tilsier at klubben ikke får lisens i den divisjon den er sportslig kvalifisert for. En klubb kan ikke samlet sett rykke ned mer enn en divisjon i forhold til den divisjonen klubben er sportslig kvalifisert for (klubber som rykker ned grunnet plassering på tabell, vil ikke påføres ytterligere nedrykk).

• Tap av lisens: Klubben kvalifiserer ikke til lisens som følge av alvorlige brudd på norsk lov, idrettens lov og reglement samt elitelisensreglementet.

Klubben kan flyttes mellom kategoriene dersom klubbens utvikling tilsier dette. Klubbens aktuelle status for kategori offentliggjøres på handball.no.