OMVENDT JULEKALENDER 2022 – Tertnes

OMVENDT JULEKALENDER 2022

For de av dere som har fulgt med Tertnes i noen år, vet dere at vi har tradisjon for å avholde julelotteri og/eller julekalender i desember. Dette har vært en aktivitet for å engasjere følgerne våre, samt skape viktige inntekter for klubben.

Vi har all respekt for klubber som jobber for å skape inntekter ved tiltak som dette, og vi kommer garantert til å gjøre det igjen selv. Men etter samtaler med spillergruppen, var vi enige om at i år er tiden for å rette fokus på andre enn oss selv.

Økte mat-, strøm og drivstoffpriser, samt krig i Ukraina, har pekt seg ut som hovedårsakene til at fattigdommen i Norge har økt de siste årene. Men de fattige i Norge har hatt det vanskelig lenge før det ble krig i Ukraina. Derfor er vi glade for at det i Norge finnes mennesker som velger å bruke all ledig tid på å hjelpe de som er mindre heldige enn oss selv, og organisasjoner som arbeider for å bekjempe og begrense effektene av fattigdom og utenforskap. Vi skal ikke begi oss inn i politisk diskusjon, men vår enkle oppfatning er at fattigdommen mange opplever i Norge nå, oppstår fordi ytelsene de mottar er for lave til å dekke utgiftene. Og for de som av ulike årsaker lever på begrensede NAV-midler og aldri vil være i stand til å komme tilbake i lønnet arbeid, må det være frustrerende å høre politikere uttrykke at økt kompetanse er svaret, eller at det viktigste er at en klarer å holde renten nede…

Så når velferdsstaten svikter, og ikke klarer å yte tilstrekkelig bistand gjennom offentlige, sosialpolitiske ordninger, er arbeidet veldedige organisasjoner i Norge gjør i dag, viktigere enn noen gang. Av den grunn ønsker vi i Tertnes å benytte adventstiden til å trekke frem fire av organisasjonene som gjør en forskjell i Bergen:

  • KIL Fond Bergen & Omegn
  • Støtte- og fritidssenter for ukrainere (Bergen kirkelige fellesråd)
  • Frelsesarmeen
  • Robin Hood-huset

Vi håper dere vil følge med her på vår hjemmeside, samt på facebook og instagram, der vi vil informere mer om arbeidet organisasjonene gjør, samt formidle hvordan Tertnesjentene har fått oppleve organisasjonene gjennom frivillig arbeid. I år bli dette OMVENDTE JULEKALENDER!