Innkalling til årsmøte for Tertnes Håndball Elite – Tertnes

Innkalling til årsmøte for Tertnes Håndball Elite

Det vil bli avholdt årsmøte for Tertnes Håndball Elite mandag 18. mars 2024 kl. 18:30.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styreleder Fred Morten Solberg innen mandag 4. mars 2023 på e-post (fred@fredaen.no).

Saksliste
1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll
2. Merknader til innkalling og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap 2023
5. Innkomne forslag
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett 2024
8. Valg

Møtet blir avholdt i Storsalen i Tertnes IL klubbhus (Tertnesveien 24, 5113 Tertnes).