Sartor Maskin AS ble etablert av Kåre Bjorøy i 1990. Selskapet hadde da 3 ansatte.
Med sunn og solid vekst er Sartor Maskin pr dags dato blitt en betydelig aktør i Bergensregionen med ca. 110 egne ansatte, i tillegg til et stort antall innleige og underentreprenører.
Vi er etablert med kontor, verksted og lager i Industriparken på Søre Straume.

Kjerneaktiviteten vår er grunnarbeid, og våre ansatte i felten består i hovedsak av fagarbeiderer innen maskinkjøring, skytebaser og sjåfører.

Vi har gjennom årene utviklet virksomheten mye og har opparbeidet god kompetanse på gjennomføring av bygge- og anleggsoppdrag.
Vi kan derfor ta på oss et bredt spekter av oppdrag fra ordinære boligtomter til kompliserte hoved- og totalentrepriser.

Les mer om Sartor Maskin her.